Priser fotografering:

Prisene nedenfor inkluderer fotografering og én digital bildefil. Flere digitale bildefiler kan kjøpes separat, som enkeltfiler eller i digitale bildepakker. Unntaket fra dette er hel- og halvdags fotografering av bryllup, hvor bildefiler er inkludert i prisen.

BRYLLUP:

Vielse: 1.500,-
Fotografering på location: 2.500,-
Halvdagsfotografering (forberedelser/vielse/location):
12.000,- (inntil 6 timer)
Heldagsfotografering (fra forberedelser til brudevals): 18.000,- (inntil 12 timer)

Alle bilder som svarer til forventet kvalitet leveres i full oppløsning og ferdig redigert inkludert i prisen for hel- og halvdagsfotografering.

PORTRETT:

Gravid: 1500,-
Nyfødt: 1.500,-
Ettåring/cake smash (inkl. kake): 1.800,-
Øvrig portrett: 1.500,-
Kommersielt: 600,- pr. time


Når bildene dine er ferdig behandlet vil du få tildelt brukernavn og passord slik at du kan logge inn og velge hvilke bilder du vil bestille.