INFO OM

Noen typer fotografering krever litt ekstra planlegging i forkant for at resultatet skal bli best mulig. Jeg ønsker at mine kunder skal være forberedt på hva som skjer under selve fotograferingen, og noen ganger er det betryggende for kunden å vite litt om hvem jeg er. Dette skaper trygge rammer rundt fotograferingen og bidrar til en avslappet atmosfære og mer naturlige bilder.