Logodesign

En logo kan være helt avgjørende for om et foretak lykkes eller ikke. Logoen er ofte kundens første møte med bedriften, og kan til og med være et element som brukes for å måle bedriftens seriøsitet og integritet opp mot andre bedrifter.


En logo skal være enkel og tydelig. Den skal skille seg ut, være lett gjenkjennelig og helst kunne brukes på flere reklameflater, det være seg på web, trykksaker, plakater, skilt og som bildekor.


Jeg har mye erfaring med bruk av digitale designverktøy, som Adobe Illustrator og Adobe InDesign. Jeg har laget logo for flere kunder og synes det er veldig gøy å jobbe med profilering og visuell kommunikasjon.


Her er noen logoer jeg har laget: