Profilering:

Profilering er merkevarebygging! Enhver bedrift har nytte av en tydelig og gjennomarbeidet profil. Dette forenkler alt videre arbeid med visuell markedsføring og gjør at bedriften fremstår som tydelig og seriøs.


En profil kan omfatte maler for trykksaker som brevark, konvolutter og visittkort, samt for alle typer elektroniske dokumenter. Alle retningslinjer for gjengivelse av bedriftslogo og merkenavn, typografi, farger og andre elementer, sammenfattes gjerne i en profilmanual. Profilmanualen skal være et hjelpemiddel og en rettesnor for å oppnå en mest mulig ensartet profilering av bedriften.


Jeg produserer og leverer profileringsmateriale for små og mellomstore bedrifter, artister, idrettsutøvere og andre. Jeg kan være med i prosessen med å formgi alle detaljer som inngår i en komplett profil, helt fra planleggingsfasen og utforming av merkevarenavn, logo og dokumentmaler, til design av trykksaker, annonser og digitale produkter.


Under kan du se eksempler på ulike profileringsprodukter: